Til forsiden
Om projektet
Fakta
Færøerne
Grønland
SitemapUdskriftsvenligEnglish

Kontinentalsokkelprojektet

Kort der viser Kontinentalsokkelprojektets fem undersøgelsesområder. De skraverede områder viser ikke de mulige kravområder, men områder hvor data er blevet indsamlet.
Den 29. april 2003 besluttede Folketinget, at Danmark skal ratificere FN's havretskonvention af 1982. Efterfølgende har også Færøernes Lagting og Grønlands Landsting tiltrådt denne beslutning.

Kongeriget Danmark ratificerede FN's Havretskonvention den 16. november 2004. Fra tidspunktet for ikrafttrædelsens af FN's Havretskonvention (for Kongeriget Danmarks vedkommende den 16. december 2004), har en kyststat 10 år til at fremsætte krav om udvidelse af retten til havbunden ud over 200 sømil.

For Danmark, Færøerne og Grønland er der 5 interessante områder, heriblandt selve Nordpolen.

For at kunne dokumentere kravet om retten til nye havbundsområder har Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsat et kontinentalsokkelprojekt i samarbejde med det færøske Landsstyre og Grønlands Selvstyre og med deltagelse af danske, færøske og grønlandske institutioner.

Kontinentalsokkelprojektet har til opgave at identificere de områder, hvor krav om retten til nye havbundsområder kan fremsættes, samt at indsamle, tolke og dokumentere de nødvendige data for en kravfremsættelse over for FN.

På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om Kontinentalsokkelprojektet, om hvilke områder der er interessante, om projektets resultater og generelt om FN's havretskonvention.


Grafik
© Kontinentalsokkelprojektet - E-mail:
Sidst ændret : Fredag 21. Feb., 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!